دارایان

چشم‌انداز

چشم‌انداز

چشم‌انداز:

 • نهاد مرجع توسعه زیست‌بوم کارآفرینی کشورهای اسلامی و فارسی‌زبان

ماموریت:

 • تسهیل و تقویت پیوند راهبردی دانشگاه با جامعه
 • ارایه خدمات جامع اقتصادی، مدیریتی و حسابداری اثربخش به کسب‌وکارها
 • توانمندسازی دانشجویان  برای فضای کسب‌وکار عصر انقلاب صنعتی چهارم 

ارزش‌های محوری:

 • مشتری‌مداری
 • خلاقیت و نوآوری
 • چابکی و پاسخ‌گویی

معرفی دارایان

معرفی دارایان

دارایان به منظور استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي بالقوه و امکان مديريت موثر و بهره‌ورانه منابع ايجاد شده است. . مهم‌ترین اهداف دارایان عبارتند از:

 1. تربيت نيروي انساني متخصص و کارآفرين در راستای زيست‌بوم کارآفرينی و اشتغال‌پذيري دانشجويان
 2. فراهم‌سازي زمينه‌هاي معرفي شرکت‌هاي دانش‌بنيان دانشگاهي در استان
 3. تجاري‌سازي ايده‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه
 4. نهادينه کردن ارتباط راهبردي با صنعت

درباره ما

تیم اجرایی

شورای سیاست‌گذاری

بهترین همکاری‌ها با یک تماس‌ ساده آغاز می‌شوند