دارایان

آموزشی و مهارت‌افزایی

واحددانش اقتصادی دارایان دو هدف مهم را دنبال می‌کند.

یک: آموزش با هدف افزایش مهارت دانش‌آموختگان دانشگاهی و کاهش ناهمخوانی میان تحصیلات آنها و نیازهای بازار کار

دو: آموزش تخصصی منابع انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور توانمندسازی آنها در پیشبرد برنامه‌های تحول سازمانی

دوره‌های آموزشی

دوره آموزشی acca

دوره آموزشی بازارهای مالی